Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE HOOFDSTUK.

Eindelijk bericht van de „Victoria".

Terwijl de gevangenen treurig en somber in hun kerkei smachtten en met verlangen hun bevrijding te gemoet zagen, wachtte onze goede, trouwe James in Londen geduldig op tijding van zijn zuster. Hoewel hij met eigen oogen gezien had, dat zij gezond en wel aan boord van den kotter waren gegaan, die hen naar Frankrijk zou brengen, kon hij den angst toch niet onderdrukken, dat hun het een of ander gevaar boven het hoofd hing. Evenwel kon hij zich niet duidelijk voorstellen van welken aard dit gevaar zou zijn.

Intusschen, Bessy had hem stellig en zeker beloofd aanstonds na hun aankomst te Parijs te schrijven. James berekende dus, dat het ongeveer veertien dagen zou duren alvorens de brief kon komen, en trachtte

Sluiten