Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE HOOFDSTUK.

De spitse rotspunten van het hooggebergte waren gehuld in blauwachtige nevelen, die, gespleten door de bergkammen, zich als lichte, wazige rookwolken verspreidden aan den hemel, welke zich in vlekkeloos blauw welfde over Berchtesgaden.

In de koninklijke villa, de dépendance van het hotel „De vier jaargetijden" werden de witte kanten gordijnen voor de geopende vensters zacht door den wind bewogen, de bontgestreepte marquise klepperde over 't balkon, waar twee lakeien bezig waren de overblijfselen van een stevige lunch weg te ruimen. De zonnestralen flikkerden op het rijke zilver en braken zich in de kristallen glazen, waarin de tintelende Tokayer nog fonkelde. Menig voorbijganger en badgast kon de verzoeking niet weerstaan zijn tred te vertragen en met nieuwsgierigen blik het bedrijvig heen en weer gaan der gegalonneerde bedienden te bespieden.

Sedert de regeerende hertogin met haar dochter en jongsten zoon haar intrek genomen had in het zomerverblijf te Berchtesgaden, ontbrak het niet aan heimelijke, onbescheiden blikken, die de aristocratische villa beproefden binnen te dringen, om zich een begrip te vormen van dat leven, waarom èn etiquette èn verschil van stand voor allen, wien het noodlot geen kroontje boven het monogram teekende, een Chineeschen muur bouwden.

De hertogin zag men slechts zelden; volgens het zeggen, gevoelde de adellijke vrouw zich lijdend en had behoefte aan rust na den vermoeienden winter in de woelige residen-

Sluiten