Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats verhief om het woord te richten tot de oudere dames. Zij was nog steeds verkouden, en haar kleed van maïs-geel satijn met den tablier van donkerder brocaat, deed de bleeke, doorschijnende tint van haar smal gelaat nog sterker uitkomen. De ordonnance-officier had niet treffende volharding, met den pelsmantel achter Hare Hoogheid staan wachten, tot eindelijk een vriendelijke wenk hem veroorloofde, hem om de schouders der vorstin te leggen. Daarmee achtte hij zich rijk beloond voor zijn geduld.

Maria Christina had slechts gedurende den eersten dans aan de zijde der hertogin-moeder gezeten, daarna had ze langen tijd gepraat met Franz Eginhard en als vanzelf een afgelegen plaats gekozen, waarheen zich in den loop van den avond verscheidene vrienden van het paviljoen hadden begeven, zoodat men eindelijk in dien hoek der zaal vele geestelijke gewaden kon vinden. Eenmaal had Maria Christina zich naar barones Von Wetter en haar nicht begeven om zich allervriendelijkst en lang met haar te onderhouden.

Gravin Aosta zag het en keerde zich met een spotachtig schouderophalen naar een der hofdames. „Zij maakt proselieten!" lachte ze, luid genoeg om door prins Detlef verstaan te worden. Deze wisselde een snellen blik met haar, kwam naar haar toe en verzocht een extra-dans te geven.

Sylvia stond in een der bijzalen, nam het balboekje uit haar ceintuur en wierp er een vluchtigen blik op. Lehrbach bevond zich aan haar zijde.

„De lanciers!" las de prinses en trok minachtend de neus op. „Alweer zoo'n vervelend gebuig! Ik begrijp niet, Fortunatus, waarom je zooveel van die afgrijselijke dansen op het programma hebt laten zetten!''

„Als ik alle galops met u kon dansen, Uwe Hoogheid, zoudt ge er niets anders dan die lezen," antwoordde de jonge officier langzaam en zag haar veelbeteekenend, wel wat te vrij, in de oosjen; „nu ben ik echter egoïstisch genoeg om uwe andere cavaliers die dansen toe te denken, die door hun eentonigheid tegelijkertijd in uw oogen de dansers vervelend doen

Sluiten