Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit geheele tooneel was slechts het werk van een oogenblik geweest, doch het had het gelaat der prinses merkbaar doen veranderen. Met groote, verbaasde oogen staarde ze Ganzen-Lize aan, die vroolijk lachend naast haar voortging.

„O, Uwe Hoogheid, wat ben ik u dankbaar voor dezen rit!" riep ze met veel oprechtheid uit. „Het is mij voor de eerste maal, alsof ik weer thuis was!"

Sylvia knikte haar toe; uit haar glimlach sprak een zekere waardeering: „Gij verstaat de kunst van rijden goed, kleintje; ik had niet gedacht, dat ge zoo vast in den zadel zat!"

Ilse kwam nader met hooggekleurd gelaat, ze zag er zeer verwaaid uit, de stijle blonde haren hingen haar om gezicht en hals; men kon haar aanzien, dat ze zich moe gevoelde.

„Waarheen nu ?" vroeg ze en snoot met veel omslag haar neus, Sylvia monsterde de heeren met een snellen blik.

„Nu zullen we eens zien, of Lehrbach gelijk heeft met zijn bewering, dat de houtvesterswoning Marieënhütte hier vandaan een half uur ver is, als men de chaussée rijdt, en drie kwartier, als men den omweg door het bosch maakt!"

„Eh bien, Uwe Hoogheid, ik blijf er bij! Laten we er dus maar de proef van nemen," sprak Günther en haalde achteloos

de schouders op.

„De proef van nemen ?" lachte Sylvia spottend. „Neen, we zuiien wedden en ons in twee partijen verdeelen ! Aan den eenen kant de bokken, aan den anderen kant de schapen,— sans exception !.. De heeren rijden de chaussée, en wij, dames, gaan de weddenschap aan om er door het bosch nog eerder te zijn dan zij! Het komt er dus op een kwartier op aan !"

„Nonsens, Sylvia!" zei Detleff hoofdschuddend, „hoe kunnen wij nu jelui alleen door het bosch laten gaan ! Als er eens

iets gebeurde!"

Het schamper lachen van zijn zuster bracht hem tot zwijgen. „Als er wat gebeurt zijn wij drieën nog mans genoeg om zelf te helpen: het zwakke geslacht heeft ook zijn „sterke uitzonderingen, beste jongen ; en het is de duivel om het even of er zes cavaliers bij zijn, of niet, als hij het er toch op ge-

Sluiten