Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld terug te geven. Wanneer ik den dader vind," — hij boog zich nog dieper en zijn stem daalde tot een fluisteren — „beloof mij dan, dat gij den ongelukkige vergiffenis zult schenken voor de zware schuld, waarmee hij zijn ziel belaadde .... Misschien boet hij reeds die schuld met een zwaarder straf dan een aardsche macht hem ooit zou kunnen opleggen!"

„God zegene u, d'Ouchy, ik beloof het!" Langzaam vielen de 'eden over de diepliggende oogen, een zucht van verlichting ontsnapte de borst van den zieke. D'Ouchy drukte snel zijn lippen op de vermagerde hand en verliet dan met wankelende schreden het donkere vertrek.

Eenige oogenblikken later liet freule Josephine zich bij freule Von Sacken verontschuldigen: een zware zenuwhoofdpijn noodzaakte haar op Villa Carolina eenige uren rust te zoeken.

Ganzen-Lize.

21

Sluiten