Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIER EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

In de residentie behoorde de zaak Lehrbach tot het verledene. Nieuwe gebeurtenissen, nieuwe kleine schandalen hadden haar op den achtergrond gedrongen en niemand geloofde aan de mogelijkheid, dat dit drama nog een vervolg zou hebben, dat opnieuw de treurige gebeurtenis in de herinnering zou terugroepen, totdat een bijna ongeloofelijk gerucht door de stad verspreid werd.

Baron d'Ouchy had zich van het leven beroofd! Gelijk men vermoedde in een aanval van verstandsverbijstering, daar men sedert eenige weken een kennelijke verandering bespeurd had in het wezen van den jongen diplomaat. In den aanvang had men dit toegeschreven aan het verdriet over den val van den minister, wiens lieveling en vertrouwde hij geweest was; want eerst na een bezoek bij graaf Lehrbach, wien hij, volgens den bediende, in de grootste opgewondenheid moest verlaten hebben, had men die verandering bij hem waargenomen.

Vroeg in den avond had hij nog verscheidene brieven geschreven en die door zijn knecht laten bezorgen

Eenige uren later had een schot in zijn slaapkamer de bewoners in het huis der Duitsche ambassade doen opschrikken. In allerijl had men getracht binnen te dringen; men vond slechts een lijk. De kogel was door de slapen in de hersenen gedrongen en had een onmiddellijken dood tengevolge gehad.

In den haard flikkerde nog een klein vuur, verkoolde papieren, overblijfsels van cotillons-orden en verwelkte bloemen,

Sluiten