Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blik, waarop zij de klassieke plooien in de tunika van hun gebieder en zijn gast moesten leggen.

„Bij Zeus 1" zei Markus Vinicius, „welk eene uitgezochte keuze hebt ge daar! Zelfs Roodbaardbeschikt niet eens over zul'ie slavinnen."

„Gij zijt mijn neef," antwoordde Petronius met vriendelijke onverschilligheid, „en ik ben noch een menschenhater als Barsus, noch pedant als Aulus Plautius "

Bij het hooren van dezen naam vergat Vinicius voor een oogenblik de Grieksche meisjes en vlug het hoofd opheffend, vroeg hij:

„Hoe komt ge zoo in eens van Aulus Plautius te spreken? Weet ge wel, dat ik verscheidene dagen in zijn huis door bracht, toen ik even buiten Rome's poort mijn arm gekneusd had? Plautius was toevallig getuige van mijn ongeval en toen hij mij zag lijden, bood hij mij zijn huis aan. Zijn slaaf, de arts Merien heeft mij genezen. Deze aangelegenheid is het juist, waarover ik met u wilde spreken."

„Zoo! Ben je misschien op Pomponia verliefd gewordenv In dit geval beklaag ik je; zij is niet jong meer en zeer deugdzaan! Eene slechtere verhouding kan ik me niet denken. Brrl"

„Ik denk niet over Pomponia," antwoordde Markus met een zucht.

„Op wie ben je dan verliefd?"

„Wist ik 't zelf maar! Ik weet niet eens zeker hoe zij heet — Lygia of Callina! Men noemt haar in huis Lygia, omdat zij van de Lygiërs afstamt, maar haar eigenlijke naam is Callina. Een merkwaardig verblijf is het huis van Plautius: ofschoon ei' vele lieden in wonen is 't er toch stil en rustig en langen tijd wist ik niet welke Godin dit huis verborg, tot ik haar opeens ontdekte, toen zij voor het aanbreken van den dag onder de fonteinen in den tuin baadde. Daarna zag ik haar nog tweemaal en sedert dien tijd vind ik geen rust meer, ken ik geen ander verlangen, wil ik niets meer weten van de genietingen, die Rome biedt. Ik wil geen vrouwen, geen goud, geen paarlen, geen wijn. geen feesten, ik ver lang slechts naar Lygia."

„Als zij eene slavin is, koop haar dan!"

„Zij is geen slavin."

„Wat is zij dan? Eene vrijgelatene van Plautius?"

') Nero's spotnaam.

Sluiten