Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

..Haast u!" riep de vrijgelatene.

Nero zette het mes aan zijn hals, maar stiet het er slechts even in. 't Was duidelijk, dat hij nooit den moed zou hebben het er verder in te stooten. Maar Epaphroditus gaf er plotseling zulk een slag op, dat het tot het gevest in zijn hals drong.

„Ik breng u het leven!" riep de binnentredende centurio.

„Te laat!" sprak Nero met heesche stem, en voegde er bij: Dat heet nu trouw!"

Nog een oogenblik en het leven was uit hem gevloden. Het bloed stroomde in donkere stralen uit den plompen hals op de bloemen in den tuin.

Des morgens wikkelde de trouwe Actea zijn lijk in kostbare stof en verbrandde het op een welriekenden houtstapel.

En zoo ging Nero voorbij als een wervelwind, als een onweer, evenals vuur, oorlog en dood voorbijgaan. De Dom van den St. Pieter echter beheerscht tot heden toe van de YTatikaansche heuvelen af de stad en de wereld.

Dicht bij de oude Porta Capena staat nog heden ten dage eene kleine kapel met het eenigszins verweerde opschrift:

„Q u o V ad i s, Domine?"

Sluiten