Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goeds in het leven gunde, „dat is een beste jongen". Of dit huwelijk later tot stand is gekomen, zou ik niet kunnen zeggen.

Terwijl Wij bij Brugman zaten kwamen verschillende tooneelen van dien tocht door Celebes mij weder zoo levendig voor den geest. Van Paré-Paré trokken wij naar Tété-Adji de hoofdplaats van Sidenreng. De vorst had den Resident een groot geleide tegemoet gezonden waarbij zich onze eigen bedienden, pakpaarden etc. voegden. In een lange colonne van wel 150 man, allen te paard, reden wij van Paré-Paré het gebergte in. Op den top van een heuvel keerden wij ons om en zagen hoe die lange, bonte menschenstoet schilderachtig langs het kronkelend bergpad voorttrok. Te Sidenreng gekomen stoof de geheele bevolking uit om ons te zien en was het huis, dat wij bewoonden even als later te I empe, voortdurend omringd door een nieuwsgierige menigte, die ook maar ongegeneerd naar binnen kwam om ons doen en laten te bespieden. En die huizen waren zoo onbeschrijfelijk vuil, niet ten onrechte doopte Prof. wlchmann zijn huis „Schloss YVanzenheim!" Hoe beklaagde ik Brugman; ons werk toch voerde ons dagelijks naar buiten, dan op de heuvels, dan op de rivier of in het woud, maar steeds moest hij met eindeloos geduld, nog vele weken lang nadat wij Tempe verlaten hadden, al maar door in huis zitten en voortdurend bereid zijn om lange besprekingen te houden met de verschillende hoofden alvorens zij er in toestemden, dat de vorst het contract teekende. Wij zijn destijds van Tempe de I jinrana afgezakt en te Palima in de golf van Boni uitgekomen.

De belangen der Expeditie werden te Makassar echter niet vergeten. De heer Kraay, toen nog havenmeester aldaar, had ons de kruisprauw van Makassar N°. 97 voor tochten op zee en naar de nabij gelegene eilanden aangeboden. \veber, versluys en huysmans maakten van dit aanbod^ herhaaldelijk gebruik, hoewel het dreggen op een bodem ' van koraalzand niet heel veel opleverde.

Een oude duiker bracht ons verschillende voorwerpen,

Sluiten