Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wikkeling. Het eilandje Byron is nog niets dan een kale zandplaat waarover bij vloed, de branding heen slaat; Kabala doea is al bedekt met enkele struiken en Sebangkatan prijkt reeds met een boschje hooge boomen waaronder ook al twee cocospalmen zichtbaar zijn. De groene koraal-eilanden zijn omgeven door een strand van fijn wit zand, dat zoo heel scherp afsteekt tegen het groen der boomen en het blauw der zee. Hoe dikwijls zijn soortgelijke eilanden niet beschreven geworden en toch zal ieder, die ze voor het eerst ziet en aandachtig gadeslaat, gevoelen, hoeveel er nog aan al die beschijvingen ontbreekt, en dat de natuur over een poëzie beschikt, die geen pen kan weergeven.

Loopt men van een koraal-eiland de zee in dan treft men dikwijls eerst een zone van phanerogamen aan; Posidonia, Cymodocea, Halophila en vooral veel Enalus acoroides, een plant waarvan de inboorlingen met graagte de vruchtjes eten. Op deze groene planten, die slechts bij zeer lage eb droogvallen, volgt spoedig het levend koraal met zijn onbeschrijfelijke kleurenpracht en rijkdom aan vormen. Uat wij allen de riffen der Borneo-bank 7.00 bewonderd hebben, mag ook wel voor een deel daaraan toe te schrijven zijn, dat de riffen tijdens ons bezoek ;ioo laag droogliepen. Daar stonden tusschen tal van anderen de groene paddenstoel-, de bruine hertshoorn-, de roode orgelpijp-koraal, die allen de namen dragen der voorwerpen waarop zij in vorm gelijken en hiertusschen spreidden zich de groote, bruine en grijze Alcyonariën uit, die eenigszins aan groote lappen glimmend caoutchouc doen denken. De reuzenschelp Tridacna was zóó vast gekneld in het koraalzand en tusschen koraalblokken, dat wij ons afvroegen, hoe het mogelijk was, dat het zoo beknelde dier groeien kon. Zijn hel blauwe mantel stak even tusschen de schaalhelften uit; wee, den onvoorzichtige, die het wagen zou, dien mantel aan te vatten, zijn vinger ware zeker tusschen de beide schaalhelften vast- of afgeklemd geworden. Wat vermakelijke jacht op zee-alen werd hier door ons ge-

Sluiten