Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stuik l Wa,ren °ns ve 1 te vlug af en verdwenen onder stukken koraal, juist als men dacht ze te zullen grijpen

Waren zij ,n het nauw gebracht, dan beten zij van zich af en een hapte Bandonc in zijn broek, tot grooten schrik van den jongen die reeds meende, dat een zeeslang hem een vergiftigen beet toebracht. Groote koker-wormen, wier prachge tentakelkrans in de poeltjes als bloemen prijkte, werden ^ graven, scheef wegschietende krabben voorzichtig gevangen uit vrees voor de schaar. Actinien - ons allen St de Aquaria als zee-rozen bekend - groote en kleine, roode, witte en bonte werden in menigte gevangen. nlerstrasz deed hen

hadde°„° rrSt 'n,bakken ZeeWater' e" alS Zij dan a"e tentakels i ad den uitgespreid, werden zij langzaam bedwelmd en vervol-

* ns in formol gedaan, waarin zij onmiddellijk dood waren

en hunne mooie kleuren behielden. En wat al talrijke Holo-

ge"hée"e 7' k" °P,gCraapt'die 'ra^ - zee-komkommers Winan" dj n °°S n'e' ontsnaPP™- zii '««eren den

ÓnïnArZ ï" WOrde" onnoemelijk aantal in onzen Archipel gevangen.

Het omdraaien van steenen en koraalblokken, dat ook al ge euren moest, was wel een zwaar werk, maar toch heel amusant. „Wat zal er onder zitten" was de vraag en gewoonlijk moest men erg bij de hand zijn om de^ in vele gevallen vlug wegschietende dieren te vangen. In de koraalblokken zeiven had zich een heele fauna ingeboord en om deze te bemachtigen, moesten de zoölogen met hamers en tels bewuste blokken in stukken slaan. Hoe vroolijk klonken de stemmen over het rif te Loemoe-Loemoe; zelfs e leer Klazinga en de beide andere machinisten plasten mee door het water en commandant Tyueman was natuurlijk een der onvermoeidsten aan wiens fijn opmerkend en scherpziend oog de expeditie menig kostbaar dier te danken heeft. - e ie tieg '«amen uit de geringe diepte van 27—54 M

j TT" aIgen (Florideën) boven, ook weder de

reeds bekende Lithothamnien. Deze vormden hier evenals

Sluiten