Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vroeg begon het kolen laden. In den tusschentijd wandelden wij door de kampong, die gedeeltelijk uit op de rivier drijvende vlothuizen bestaat. Op den passar kocht WEBER wel 25 verschillende visschen en vreemdsoortige garnalen; de visschers overvroegen echter schandelijk en toen WEBER ze hierover onderhield, kreeg hij ten antwoord: „Maar Mijnheer is immers rijk en wij zijn arm". Groote pret had de bevolking toen WEBER een tabakspijp, zooals die te Batoe Pangal in gebruik is, wilde koopen. Op zijn vraag, „hoe gebruiken jullie die pijp", deden er verscheidenen het hem voor, en een kleine jongen krabbediefde vlug wat tabak uit zijn's vaders tabakzakje, deed die in het trechtertje boven op zijn pijp, stak de tabak aan en begon tot aller amusement te trekken en te blazen tot de aderen op zijn voorhoofd er van opzwollen. Ik geloof, dat WEBER zooveel van de inlanders gedaan kreeg, omdat hij ze natuurlijk goed behandelde, maar ook altijd hun ingeboren gevoel voor humor wist op te wekken en aan den gang te houden. „Toewan ini, hati baik", die Mijnheer is een goed mensch, zeide eens op Celebes een visscher tegen mij, terwijl hij WEBER, die op het punt stond van te vertrekken, nog een zeldzamen visch bracht, dien hij met groote moeite gevangen had en waarvoor hij volstrekt geen geld wilde aannemen.

Wij hadden nog gaarne veel langer rond gewandeld en rondgekeken maar de tijd was verstreken, wij moesten terug naar de Siboga, die met vliegende vaart stroomafwaarts voer, terug naar zee. Doch welk een grootschen indruk namen wij van ons kort bezoek aan Borneo mede; wij hadden tot Batoe Pangal 43 zeemijlen afgelegd en een schip van gelijke grootte als de Siboga, kan nog vier dagen verder de Koetei-rivier opvaren met een achtmijlsvaart, vóór het water te ondiep wordt, of de stroomversnellingen te sterk zijn. 's Nachts moet men natuurlijk stil liggen; want uitkijk is noodig, ware het alleen maar ter wille der boomstammen, die de rivier afdrijven en waarvan enkelen soms vrij onzacht tegen de Siboga aanbonsden.

Sluiten