Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaart-Maatschappij wachten, die kolen voor haar medebracht. Weber had gehoord, dat er te Kwandang een hotelletje was en wij maakten plan, dat ik daarheen zoude gaan en blijven tot de Siboga de kolen had overgenomen. Zoodra het vloed was roeiden weber en ik, gevolgd door baboe en bandong, met de vlet eerst over de zandbank, die bij eb de uitmonding der rivier verspert en vervolgens de rivier op tot aan den passar. 't Was Zondag en ook zondagstemming in mijn hart. Hoe idyllisch mooi vond ik het kronkelend riviertje, zijn oevers met hooge boomen begroeid, wier kruinen zich als een dak boven ons hoofd welfden. Hoe stil gleed onze vlet over het water, hoe zacht en vol geur was die zoete landlucht, zoo geheel verschillend van de scherpe zeelucht. Aan den passar gekomen, verlieten wij de vlet en wandelden langs een goed onderhouden pad naar het bescheiden hotel van Modjo den Goeroe (onderwijzer), een eenvoudig huisje met drie kleine vertrekken, waar ik twee volle dagen blijven mocht.

Modjo is een afstammeling van dipo-negoro, den bekenden I'angeran van Djogjokarta, die na den oorlog, welke van 1825 tot 1830 Java teisterde, gevangen genomen en naar Menado verbannen werd. Modjo's vrouw is ook van adel; beiden waren vergenoegd op het gezicht der onverwachte gasten en bedienden ons uitstekend. weber moest 's morgens vroeg naar de Siboga terug; ik wandelde naar den top van een heuvel, vanwaar ik een ruim uitzicht had over de bebouwde maïs-velden en op den trotschen vulkaan van Soemalata, die met zijn langen bergrug het landschap aan de eene zijde geheel afsluit. Wat schenen de menschen mij hier gelukkig en tevreden toe; ik had allen tijd om na te denken over de eigenschappen, die den stillen, tevreden, gelukkigen inboorling onderscheiden van den lawaaiigen, ontevreden, dikwijls ook ongelukkigen Europeaan.

Een bezoek, dat ik aan de school bracht, werd door Modjo zeer op prijs gesteld; de school is een flink vierkant

Sluiten