Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boerekool met aardappelen, waarvan wij smulden, een koude ossentong uit blik vulde het menu aan en goed verzadigd, in vrede met de omgeving, gaven wij een oogenblik toe aan de loomheid, die zich van ons meester maakte.

Terwijl ik sliep had WEBER het eiland verder onderzocht en twee nesten van Maleo's ontdekt; hij kwam mij nu roepen om deze te zien en terwijl wij naderbij kwamen, zagen wij nog juist een vogel in het bosch wegloopen. WALLACE geeft in zijn meergenoemd werk een uitvoerige beschrijving dezer hoenderachtige vogels, die ongeloofelijk groote hoopen dorre bladeren en aarde met hun stevige pooten bij elkander krabben. In die hoopen leggen de wijfjes hun eieren, die door de warmte der rottende bladeren uitgebroeid worden. Komt een Maleo-kuiken uit het ei, dan is het dadelijk in staat voor zichzelve te zorgen en loopt meteen weg. De beide nesten op Fau waren ledig, wij konden er ten minste geen enkel ei meer in vinden. In de diagonale was een nest zes flinke stappen groot.

In den laten namiddag, bij het uitroeien uit de baai op weg naar Gebee, viel ons oog op een boom, waarin talrijke kalongs, dat zijn een zeer groot soort vleermuizen, vliegende honden genaamd, hingen. De matrozen hieven een oorverdoovend geschreeuw aan en honderden kalongs vlogen al krijschende op, fladderden een oogenblik rond en zochten toen lichtschuw den boom weder op, aan wiens takken zij zich met hnn achterpooten ophingen, terwijl de zwarte vlieghuid den kop geheel bedekte, die op de borst gebogen werd. Wat speet het WEBER, dat hij geen geweer bij zich had! Op het eiland Gebee waren eenige inboorlingen bezig sago te bereiden. Anderen hadden actiniën gevischt. die zij aan draden regen om ze te kooken en daarna op te eten. De inboorlingen zijn verzot op „frutti di mare;" zoo bespiedden wij hoe onze Ternataansche visscher dien dag een door hem gevonden tridacnaschelp van groote afmeting openbrak en den mantel en den sluitspier van het groote

Sluiten