Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die een spiraalsgewijze teekening, net als kleine arabesken, in de huid graaft. Na het ontbijt gingen mij met vlet en sampan de kust verkennen; eerst roeiden wij de Woenohbaai uit en vervolgens, langs de kust houdende, naar de plaats waar commandant TYDEMAN gisteren in de schemering een tweeden inham meende gezien te hebben. Op weg daarheen vlogen uit het bosch, dat de steile bergen tot aan zee toe bedekte, twee vogels op; de eene was de roode paradijsvogel en ontlokte ons een kreet van bewondering, de andere was een groote roofvogel, dien de doctor nederschoot. Weinig hadden wij verwacht, gedurende ons kortstondig bezoek aan Waigeoe nog een paradijsvogel te zullen zien.

Voortroeiende kwamen wij ook waarlijk aan een tweede baai, die wij invoeren tot aan een plek waar wij inlanders zagen; hier gingen wij aan land. Een vrij groot aantal Papoea's, met wie de vriendschap door het uitdeelen van sigaren spoedig gesloten was, hield hier slechts tijdelijk verblijf om sago te winnen, hunne vaste woonplaats lag diep in de Woenoh-baai. De eerste Papoea, die een sigaar kreeg, nam vroolijk en vrij TYDEMAN de zijne uit den mond om aan haar vuur zijn eigen sigaar aan te steken. Daar hij echter vergeten had het puntje er af te snijden, zoog en trok hij met bolle wangen, zonder rook te kunnen krijgen. De teleurstelling stond op zijn gelaat te lezen, tot men hem wees hoe hij doen moest en toen hij het eerste rookwolkje uitblies, streek hij zich over de borst van welbehagen. Ik geloof, dat men de geheele wereld rond kan reizen, als men maar handjes vol tabak en sigaren uitdeelt; helaas, bewijst sterke drank denzelfden dienst, maar dit laatste hebben wij nooit uitgedeeld, hoe ook de inboorlingen er om vroegen.

WEBER verruilde hier enkele onzer snuisterijen tegen een harpoen om schildpadden te vangen, welke door een lange lijn aan een talisman verbonden was, die uit een kleine houten schildpad en twee kleine rollen, die ieder afzonderlijk in een lap waren gewikkeld, bestond. Het volksgeloof leerde,

Sluiten