Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

droeg Hollandsche marine-epauletten en een óuderwetschen krommen sabel, de soldaten hadden oude Hollandsche uniformen aan; ook waren er vier voorvechters, die ik de eer heb den lezer hieronder voor te stellen — mannen met lange, smalle schilden in de linker- en lansen in de rechterhand; op hunne hoofden prijkten slappe hoeden, waarover zij doeken gebonden hadden; het geheel maakte een zonderlingen, maar

De vier voorvechters van Sanana.

allesbehalve krijgshaftigen indruk. Tot besluit van deze vertooning werden de hoofden allen op een rij geplaatst en door NlERSTRASZ gephotographeerd, iets, dat zij als eene groote eer beschouwden.

Het rif te Sanana leverde verscheidene belangwekkende dieren en ook algen op, van deze laatsten kenmerkten zich enkelen, onverschillig tot welk geslacht zij mochten behooren

Sluiten