Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moe geworden van dezen dag vol indrukken en recht blij, dat de ingetreden vloed voor ons het sein van vertrekken was. De sampans brachten ons eerst weder naar de prauw en met gunstigen wind lagen wij spoedig voor Saleyer. Het stond geschreven, dat dit een ongeluksdag voor HUYSMANS zou zijn; daar het water al weder vallende was, toen wij voor Saleyer kwamen, moesten de roeiers ons aan wal dragen. Een nam HUYSMANS op den rug, maar beneveld door het vele palmwijn drinken, struikelde hij en liet HUYSMANS, die nog wel het photographie-toestel in de hand hield, lang uit in zee vallen. Wij spiegelden ons aan hem en wachtten tot onze eigen bedienden ons in een ouderwetschen leuningstoel kwamen afhalen.

Eenige dagen later brachten wij den Opoe een digestiebezoek in zijn woonhuis te Bontobangoen, en ontvingen bij die gelegenheid weder een hoogst aangenamen indruk van hem en van zijne vrouw. Vóór het huis staat een bronzen keteltrom, die voor jaren opgegraven werd en thans als poesaka — heilig reliek — zorgvuldig in een afzonderlijk gebouwtje bewaard wordt. Deze keteltrom is met olifanten en arabesken versierd en bovenop prijken vier kikvorschen, die helaas een weinig beschadigd zijn. Het is waarschijnlijk een overblijfsel van Balische kunst; de olifanten, die onbekend zijn in Celebes en Saleyer, verraden Hindoe-invloed ').

De terugtocht 's avonds om halfzes bij een prachtigen zonsondergang, in een goddelijke avond-temperatuur en door een dicht klapperbosch was wel in staat iemand in verrukking te brengen. De heer B., collecteur op Saleyer, had de vriendelijkheid ons zijn Deliman-kar te leenen, die hij zelf mende; achter ons reed de Controleur in zijn buggy en HUYSMANS galoppeerde op een Sandelwood vroolijk achteraan. Met volle teugen genoot ik de bekoring, die er uitgaat

l) Allen, die zich voor Indische keteltrommen interesseeren, zullen in een artikel van P. G. Rovfkaer „Een paar aanvullingen over bronzen keteltrommen in Nederl. Indië", Uijdr. v. Taal-, I.and- en Volkenkunde van Ned.-Indiii 1900, p. 284, nadere inlichting en litteratuuropgave over dit onderwerp vinden.

Sluiten