Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijd der fabelachtige prijzen, die destijds liefhebbers van een „schulpenkabinet" betaalden, lang vervlogen; een kleine ledige Argonauta-schelp kostte hier slechts ƒ0.30.

's Middags gingen wij met de vlet naar de landingsplaats, een bekoorlijk plekje, omgeven door een hoog, dicht klapperbosch; daar de vlet echter te veel diepgang had om aan land te komen, werden wij een voor een tot aan het strand gedragen, waar groote bloeiende takken van den kiuidnagelboom in den grond waren gestoken en een soort haag vormden, waar wij tusschen door liepen. De kampong lag boven

Vorst Leivakabkssy en zijne familie, benevens de onderwijzers van Nalahia.

op de rotsen en de weg daarheen was zoo steil, dat hij bijna geheel uit trappen van steenblokken bestond. Gedurende de geheele wandeling had men de schilderachtigste kijkjes op de baai en het prachtige bosch. De vloedgolf van Ceram, die zich ook hier had doen gevoelen, had door de hooge

Sluiten