Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l'gging van de kampong weinig schade aangebracht, hoewel drie golven van twee tot drie meter hoogte elkander waren opgevolgd, die zich vijftig meter ver over het lagere land uitgestrekt en groote steenen medegesleept hadden.

Boven ontving ons de regent met den godsdienstleeraar en de beide onderwijzers en, nadat de kinderen ons een „welkom" hadden toegezongen, betraden wij zijn keurig steenen huis, waar wij in de voorgalerij aan zijn vrouw en twee allerliefste dochters werden voorgesteld. De meisjes droegen het keurige kostuum dezer eilanden, dat aan het kostuum der toewan bokkies van Ternate herinnerde en uit een fijn geplooide en gestreken sarong, een lange witte kabaai, witte kousen en lage witte schoentjes bestond. De regent bood ons eigenhandig spuitwater en sigaren aan en daarna werd ons gedeeltelijk het huis getoond; in een voorkamer waren allerlei prulletjes tentoongesteld en daar lieten de meisjes ons met ingenomenheid de portretten zien van twee jonge Hollandsche heeren, die op een reis door Indië ook dit eiland hadden bezocht. Hierop volgde een bezoek aan de school, waar alle kinderen tusschen 6 en 16 jaren verplicht zijn heen te gaan en vervolgens aan de oude kerk, waarin het zoo donker was, dat het oog eerst aan de duisternis gewennen moest voor het den preekstoel ontdekken kon, dien trots der inboorlingen, die uit één boomstam gebeiteld was, van buiten eenige eenvoudige figuren vertoonde en met het jaartal 17'5 prijkte. Door de duisternis, die hier heerschte en de donkere kleur van het hout, deed deze kerk mij aan een oud, Noorsch, houten kerkje denken. Met groote ingenomenheid bracht de radja ons vervolgens naar de in aanbouw zijnde nieuwe kerk, een groot steenen gebouw met hooge, ruime openingen, die in vorm een weinig aan romaansche ramen herinnerden. Met de hulp eener gemeente van slechts 800 zielen bouwt de radja deze voor Noesa-laut waarlijk grootsche kerk. Het koor was ter onzer eer in de kerk opgesteld; de mannen bliezen in de ons van Liroeng

Sluiten