Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schip uit gezien; het was alsof letter en kroon in de lucht zweefden en men begreep niet hoe zij daar kwamen.

Later vernamen wij, dat onder leiding der heeren BRUINIER en LANS over een lengte van 110 meter letter en kroon tegen de helling van den vulkaan met stokken waren afgezet, terwijl men bij het plaatsen der stokken met de helling van den berg rekening gehouden had, opdat de letter in één schuinsch vlak tegen den vulkaan aan zou staan. Aan eiken stok — hun aantal bedroeg 372 — werd een flesch met petroleum gebonden voorzien van een reusachtige pit. Ik weet niet hoeveel blikken petroleum er wel gedurende ons verblijf te Banda zijn verbrand, want eiken avond wachtte ons hetzelfde genot en zagen wij de schitterende letter hoog in de lucht branden. Ik wenschte wel, dat de bewoners van Banda wisten, hoe hun illuminatie o. a. in Engeland opzien heeft gewekt en hoe geleerden, die uit het boek van \\ EBER over de Siboga-Expeditie kennis van deze illuminatie kregen, getroffen waren over deze uiting van loyaliteit. Maar het was dan ook een grootsche hulde; tot heel ver in zee moet 's avonds de koninklijke W te zien zijn geweest.

Banda is een bekoorlijk plekje; hoe trof ons bij een wandeling naar den Apenberg de blik op den vulkaan en de nauwe straat, het Zonnegat, die Klein Banda van den Goenoeng Api scheidt. Hoe mooi zijn de notemuskaatbosschen met de sierlijke, aan lange stelen afhangende gele vruchten, die zoo groot zijn als kleine peren. De noot zelve is omgeven door een dunne, harde schaal; vervolgens doiar de helroode foelie, die netvormig de noot omsluit en dan eerst komt de dikke gele bast, waaruit de dames van Banda een smakelijke gelei weten te bereiden. Groote duiven zijn verzot op de vruchten van den notemuskaatbooni; zoodra een vrucht openbarst, loopt men gevaar, dat een duif de noot uit den bast komt pikken. Zij doet dit echter alleen ter wille van de foelie, en werpt later de noot, onbeschadigd in haar hard omhulsel weder uit. Tusschen de noteboomen staan slanke,

Sluiten