Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

DE GROOTE „TREK".

Liever dan zoo voortdurend en op allerlei wijzen de speelbal van Engeland te zijn. besloten velen der Boeren tot „trekken." Lang en breed was het plan besproken tusschen de „voormannen", waartoe de grootvaders van Joubert ook behoorden. Vooral in zulke belangrijke dingen gaat de Afrikaander niet over een nacht ijs. Vooreerst gaat hij niet zoo maar op goed geluk de wijde wereld in; hij moet goed weten waar hij terecht zal komen. Ten tweede kan men een „trek" niet alleen, ook niet in kleinen getale, ondernemen; er zijn te veel gevaren aan verbonden, dien alleen door meerderen vereenigd het hoofd kan geboden worden. En eindelek moet de Afrikaander vast overtuigd zijn dat God het wil of gebiedt. Zonder die zekerheid in zijn geweten gaat hij niet. Eigenlijk moet dat laatst»vóór alles uitgemaakt zijn.

He kleine Joubert was er dikwijls bij dat de grootvaders, zijn vader en andere mannen uit den omtrek met elkander de wenscheiykheid en de mogelijkheid van „trekken" bespraken. Hij heeft my einde 189(1 zeer uitvoerig verhaald wat hij daarvan onthouden heeft, en hetgeen hier over dat onderwerp volgt is letterlijk uit z\jn mond opgeschreven.

„Het is beslist laster en moet overal tegengesproken

Sluiten