Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kafferstam in Natal waren de Bantus, gewoonlijk Zoeloes genoemd, over welken koning Chaka regeerde. Deze maakte er zijn werk van om in geheel Natal alle andere Kafferstammen, uit te roeien en alleen de sterke jongens in liet leven te behouden, die als soldaten bij zijn stam werden ingelijfd. Chaka werd vermoord en opgevolgd door zijn broeder Dingaan, niet omdat de laatste menschelijker gevoelens had, maar integendeel omdat hij nog schandelijker monster was. Op nog grooter schaal dan Chaka gedaan had, zette Dingaan den verdelgingsoorlog voort. Zijn eigenlijke grondgebied was het zuiden van Natal en waarom hit alle menschen in het noorden uitroeide, wist hij waarschijnlijk zelf niet recht, maar zeker is dat toen Piet Retief met zijn voortrekkers, waaronder de familie Joubert, in het noorden aankwam, zij liet land uitgestorven vonden, en leeuwen en ander verscheurend gedierte op bedenkelijke wijze vermenigvuldigd.

Het land is heerlijk schoon; Natal enBasutolandworden Atrikaansch Zwitserland genoemd. De bodem daalt in groote terrassen van de Drakensbergen (70O0 voet hoog) tot Durban of l'ort Natal (± 50 voet hoog). De bergen dragen schoone lommerrijke bosschen, waartusschen breede. rijke grasvelden liggen; de rivieren zijn meestal vol water, 'szomers veel te vol, maar dat is beter dan gebrek aan water; de lucht is uitermate gezond en versterkend, alle mogelijke vruchten groeien er; men ziet cactussen met reusachtige bloemen, palmen, suikerriet; en Natal is beroemd om z\jn bananen.

Die tocht geschiedde echter niet zonder een belangrijk oponthoud, dat den schijn had van een groote tegenslag te zijn en toch een kennelijke zegen bleek te wezen, die duizenden het leven redde. Men wist dat Natal nagenoeg ontvolkt was; ook dat koning Dingaan zich genegen toonde tegen billijke voorwaarden zijn overvloedig land aan de Boeren af te staan; men maakte zich dus gereed Natal binnen te trekken. Doch juist toen de tocht zou worden voortgezet, werden de reizigers verhinderd door een geweld;gen veldbrand. Het gebeurt niet zelden in Zuid-AM ka

Sluiten