Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het volk koos nu 30 voormannen om verder met het Comité te handelen, en dezen leverden den 15"" December daaraanvolgende aan het Volkscomité een „Besluit", waarin werd medegedeeld dat het volk alle wettige middelen zou ter hand nemen om zijne onafhankelijkheid te herkrijgen.

Sluiten