Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun tot een aangename afwisseling strekken van de meer ernstige lectuur mijner historische werkjes.

Dat dit boekje in zoo betrekkelijk korten tijd telken male herdrukt moest worden, heeft mij niet verwonderd. De lieve manier van uitgeven, het echt nationale, dat er in het schaatsenrijden is, en de vriendelijke inhoud van het boekje stonden mij daarvoor borg.

P. J. Andriessen.

Sluiten