Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

of geopend, doordat de veranderingen in ons budget ons misschien dwingen, onzen levensstandaard te wijzigen.

Desgelijks raken de meeste wetenschappelijke ontdekkingen, van welke beteekenis zij ook mogen zijn voor onze samenleving, niet den eigenlijken mensch. Hoeveel verrassingen de Röntgenstralen en de draadlooze telegrafie ons ook brengen, zij breiden ons weten slechts uit aan de oppervlakte, niet in de diepte.

Eerst wanneer het wezen van den mensch betrokken is in de op te lossen vraagstukken, wanneer zij van invloed zijn op zijn levensrichting en kleur geven aan zijn levensbeschouwing, worden zij van algemeen menschelijk belang. Wij leven in een tijd van twijfel en ongeloof: — twijfel omtrent 's menschen bestemming; ongeloof aangaande de onzienlijke dingen. Velen onzer gaan het leven door zonder kompas: ontgroeid als zij zijn aan de dogma's der kerken, waarvoor geen rationeele gronden kunnen worden aangevoerd, hebben zij deze prijsgegeven, zonder er in geslaagd te zijn een nieuwe levensbeschouwing op te bouwen, die kan dienen als een richtsnoer door het leven.

Wij allen kennen de groote kerkhervor-

Sluiten