Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

vereenigt, dan wat hen scheidt. Één ding is er echter in het uitgangspunt der theosofie, waarmede wij — Westerlingen — moeite hebben, ons vertrouwd te maken. De mededeelingen van de Groote Meesters der occulte Broederschap betreffen een gebied, waarop navraag en contróle niet mogelijk is voor een mensch van gewone ontwikkeling. Wel wordt gezegd, dat ieder mensch, die zich de noodige inspanning getroosten wil, de daartoe vereischte vermogens in zich kan ontwikkelen. Maar deze weg is lang en moeilijk en ligt geheel buiten onze Westersche opvoeding. Wij hebben ons dus neer te leggen bij hun beweringen en ons vertrouwen is gegrond op de geloofwaardigheid der theosofische woordvoerders.

Doch dit vertrouwen wordt meermalen op een harde proef gesteld. Niet alleen dat wij uitgenoodigd worden te gelooven aan het bestaan van allerlei krachten en wezens, waarvoor geen bewijzen hoegenaamd worden aangevoerd, maar de door de theosofische woordvoerders ten toon gespreide, aan alwetendheid grenzende kennis van den Schepper en Zijn bedoelingen doet herhaaldelijk de vraag rijzen of die Groote Meesters misschien bij de

Sluiten