Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

schepping zelf zijn tegenwoordig geweest. Zooveel wijsheid schrikt ons af, al wordt zij ons met nog zooveel stelligheid voorgezet. Liever erkennen wij nederig, dat er veel meer is wat wij niet weten, dan wat ons werd geopenbaard, doch dit weinige is ons voorshands voldoende. Bovendien is het ons niet gegeven, maar hebben wij het zelf verworven, en daar gaat niets boven.

Het uitgangspunt van het spiritisme toch is gelegen in den mensch zelf en de spiritistische verschijnselen zijn waargenomen door menschen zonder bizondere vermogens en gecontróleerd door zelfregistreerende instrumenten en fotografie-toestellen. In ons slaapleven ontvangen wij de eerste indrukken van onze onstoffelijke vermogens. Tegenover de meening, dat droomen bedrog zijn, kan een reeks van droomgezichten gesteld worden, die de helderziendheid en helderhoorendheid bewijzen. In het somnambulisme, hetzij natuurlijk, hetzij kunstmatig verwekt, dat eigenlijk een verdiept slaapleven is, ontwikkelen zich deze vermogens, zoodat zij met kracht van wil in een bepaalde richting kunnen worden geleid. Experimenteele telepathie, aangevuld door spontane telepathische ver-

Sluiten