Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

].

DE MENSCH ALS CULTUURWEZEN.

Drie groote levensvragen hebben den denkenden mensch bezig gehouden van den aanvang zijner zelfbewustwording af. Drie vragen, van welker beantwoording zijn levensvrede en zijn levensgeluk in groote mate afhankelijk zijn. Vooreerst: waar kom ik vandaan? Dan: welke beteekenis heb ik te hechten aan mijn leven hier op aarde? Eindelijk: wat is mijn bestemming?

Deze drie vragen liggen ten grondslag aan tal van wijsgeerige stelsels, ontworpen door de meest ontwikkelden onder ons en met meer of minder overtuiging aangehangen, naarmate de gegeven antwoorden in overeenstemming schenen met wat ons van het menschenleven is geopenbaard. De ont-

Sluiten