Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

levert bij indamping één korre] zout op: met meer, niet minder. Doch bekijk de druppel water uit een sJoot onder de microscoop : daar krioelt het van leven, van kleine wezens, die voortschieten over met microns fe meten afstanden, zich draaien, wenden, keeren, insnoeren, deelen, slaags raken, elkaar verdringen en opeten, juist als de menschen uit onze maatschappij. Het aantal moleculen van de korrel zout is onveranderlijk hetzelfde gebleven, vóór en ni de indamping. Maar het aantal van die kleine wezens is geen oogenblik hetzelfde : al naarmate zij succesvol zijn in hun strijd om het bestaan, vermeerdert hun getal. Het is waar, dat het zout ook in zijn bestaansvoorwaarden kan worden aangetast, zoo bij de oplossing stoffen gevoegd worden, die het ontleden. Maar dan is te voren met wiskundige zekerheid te zeggen hoeveel van het oorspronkelijke zout vernietigd zal zijn. Niet alzoo met de levende organismen: daar geldt niet uitsluitend het recht van den sterkste en kan de zwakkere list stellen tegenover geweld. In de zucht tot behoud, die prikkelt tot een voortdurende ^spanning, openbaart zich dan ook een geheel nieuwe, geestelijke eigenschap, die de

Sluiten