Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ONTWIKKELING VAN HET BEWUSTZIJN.

stof is gaan vertoonen en een kenmerk mag heeten van wat wij levende materie noemen. Als het leven vliedt, verliest het stoffelijk voertuig zijn conserveerende kracht en de atomen, waaruit het was opgebouwd, maken zich uit hun verbindingen los, om in samenstellingen van eenvoudiger bouw wellicht opnieuw te dienen als voedsel voor andere levende organismen, aldus den oneindigen kringloop der stof volbrengend.

Het leven openbaart zich alzoo als een organiseerende kracht. Deze kracht is niet ontstaan toen de aarde rijp was voor haar openbaring. Zij is er altijd geweest en zal er nog zijn, ook wanneer deze aarde haar jjsperiode zal zijn ingegaan en dus onbewoonbaar geworden is voor vormen van leven, zooals wij die kennen. Want wij dienen streng onderscheid te maken tusschen den vorm, waarin het leven zich hier aan ons in de stof openbaart en het leven zelf. Immers het spiritisme heeft ons geleerd, dat de mensch zelfbewust voortleeft na den stoffelijken dood. Ons stoflichaam is dus niet het eenige voertuig voor den menschelijken geest. Het is niet anders dan zijn tijdelijk verblijf. En er is geen reden om aan te nemen, dat het met

Sluiten