Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

het inderdaad. Onder den grond verdringen zich de wortels, elkander opzij duwend en buit betwistend in het grofste egoïsme. Daarbij wordt het grootste vernuft ten toon gespreid. Sommige boren zich als lange pennen recht naar beneden tot zij de onontbeerlijke ondergrondsche waterhoudende lagen hebben bereikt. Andere verspreiden zich kort onder de oppervlakte om voedsel te zoeken, en het is bijna niet te betwijfelen of zij speuren het reeds op een afstand. Indien in de nabijheid van een boom mest in den grond gebracht wordt, nadat tevoren de naar die plek leidende wortels zorgvuldig zijn verwijderd, dan duurt het niet lang of een krachtig wortelgestel gaat zich in die richting uitbreiden en slurpt door ontelbare gretige monden het kostelijk voedsel op. En het bekomt den boom goed: zie maar hoe de bladen zich ontplooien, de takken zich strekken, de jonge loten uitschieten en bloemen en vruchten zich rijk ontwikkelen. „Hij heeft schik," zegt de landman teekenend. Of de boom zich bewust is van wat er in hem omgaat? Of het gedijen hem een gevoel van welbehagen geeft? Wie zal het zeggen? Wie zal zeggen of de boom pijn voelt van de

Sluiten