Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

insecten, die als bruiloftsgasten alleen toegelaten worden in het geurig en kleurig bloemenhuis. Alles er op toegelegd om toch maar de mannelijke voortplantingscellen — het stuifmeel — door de eene plant voortgebracht, in contact te brengen met de vrouwelijke — het eitje — van een gelijksoortige. Alleen wanneer door slecht weer of door het uitblijven van insectenbezoek de bevruchting dreigt te mislukken, als laatste redmiddel tot behoud der soort, kan zelfbestuiving intreden. Welk een voorzorg! Waardoor zou die in 't leven geroepen zijn? Zou de ervaring van vroegere generaties, die de soort zagen kwijnen en achteruitgaan in jongere geslachten, een spoorslag geweest zijn om naar middelen ter verbetering om te zien? In ieder geval moet het streven naar verbetering andere vormen hebben doen ontstaan, waarvan de meest geschikte hun minder bevoorrechte broeders hebben overvleugeld en overleefd. Zulke mutaties komen voor en de ervaren kweekers cultiveeren ze met de uiterste zorg om de spontaan opgegroeide soorten kunstmatig te doen vermenigvuldigen. Maar waarom één plant uit velen plotseling een andere bloeiwijze gaat ver-

Sluiten