Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

Wij moeten leeren, onze aandacht te concentreeren op bepaalde dingen. Wij worden hoorende doof, om ons onverdeeld te kunnen verdiepen in een mooi boek, of ziende blind, als wij ons geheel wijlen overgeven aan de genietingen van voortreffelijke muziek. Zullen wij nu mogen beweren, dat de tijdens het lezen in onze onmiddellijke nabijheid gevoerde gesprekken onzen gehoorzin niet hebben geprikkeld? Of dat de beelden der op het concert voor ons zittende toehoorders niet op het netvlies zijn geprojecteerd? Geenszins. Er zijn wel degelijk zinsindrukken gemaakt; organisch is geenerlei verandering in het kunstig samenstel der gehoors- of gezichtsorganen gemaakt. Maar er was geen ontvankelijkheid voor de uitgeoefende prikkels. Zij drongen niet door tot het bewustzijn. Het contact tusschen de geprikkelde hersencellen en den zetel van het bewustzijn was verbroken.

Kunnen wij aan den eenen kant door concentratie der aandacht een keuze doen uit de van buiten op ons aanstormende luchten aethergolven, aan den anderen kant leeren wij ook onze aandacht losmaken van tal van handelingen, welker verrichting ons oorspronkelijk heel wat inspanning heeft gekost.

Sluiten