Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ONTWIKKELING VAN HET BEWUSTZIJN.

lijnen. Gewekt door de aanhoudende werking onzer zintuigen, zijn wij begonnen de zich telkens herhalende zinneprikkels te herkennen; wij hebben verband tusschen deze indrukken ontdekt en getracht de herhaling te bewerken van die, welke ons aangenaam waren, en te ontkomen aan die, welke ons gevoelens van onlust gaven. Dat eischte inspanning van onze waarnemingsmiddelen en deed het vermogen ontstaan om ze in een bepaalde richting te gebruiken. Wij leerden onze aandacht concentreeren. Maar toen door het steeds wijder openen van onze zintuigen onze gevoeligheid voor uit- en inwendige prikkels te groot dreigde te worden, hebben wij het vermogen verworven, ons bewustzijn gedeeltelijk af te sluiten, alleen toegang verleenend tot die indrukken, welke vallen binnen den kring van onze aandacht.

Natuurlijk is slechts bij de meest ontwikkelden onzer dit vermogen tot ontplooiïng gekomen. Want daarvoor is oefening noodig en lang niet iedereen is daartoe in staat, hetzij dat de gelegenheid ontbreekt, hetzij dat de aanleg faalt. Maar in kiem is het stellig in alle menschen aanwezig, daar wij immers allen iederen dag tegen wil en dank

Sluiten