Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

kunnen zich even gemakkelijk daaruit terugtrekken, als wij een marktplein kunnen verlaten. Hoe inniger het contact is, des te zuiverder heeft de wisselwerking tusschen astraal- en stoflichaam plaats. Dan zijn wij bij vol bewustzijn.

Naarmate echter de stofdeeltjes uitgeput raken door aanhoudende trilling, trekt de astrale stof zich daaruit terug, het contact wordt geleidelijk verbroken, de waakzaamheid van het bewustzijn neemt af. De zintuigelijke organen verflauwen schijnbaar in hun werkzaamheid, maar inderdaad trilt het trommelvlies met gelijke kracht mede met de geluidsgolven, en dringt het licht in onverminderde helderheid de oogen binnen, zoo de oogleden nog niet gesloten zijn, maar de hersencellen, die de zintuigelijke prikkels moeten overbrengen, vinden geen aansluiting meer met den astralen waarnemer. Wanneer, zooals bij media voorkomt en ook door hypnotische suggestie kon worden teweeggebracht, de astrale ledematen zich uit het stoflichaam terugtrekken, treedt gevoelloosheid op. Organisch is met de zenuwen niets gebeurd; zij zijn niet afgesneden en de pijnprikkels, opzettelijk uitgeoefend, worden wel

Sluiten