Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ONTWIKKELING VAN HET BEWUSTZIJN.

degelijk overgebracht naar de hersencellen, maar gevoeld worden zij niet, want de astrale verbinding is verbroken. Wordt daarentegen in het geëxterioriseerde astrale lichaamsdeel geknepen of geprikt, dan wordt de pijn onmiddellijk gevoeld en uit gewoonte gelocaliseerd in de correspondeerende plek van het stoflichaam. Is het astrale lichaam geheel uitgetreden, dan is het stoflichaam den volkomen slaaptoestandin gegaan. Beide lichamen blijven door een fluïdieken streng met elkander verbonden. Deze vindt zijn aanhechting in de zenuwknoopen van het sympathisch zenuwstelsel aan de linkerzijde van het lichaam en het is langs dezen weg, dat het stoflichaam de noodige energie toevloeit tot voortzetting van ademhaling, hartslag en spijsverteering. Zoo deze streng breekt, treedt de stoffelijke dood in. Keert het astraalJichaam weer in het stoflichaam terug — helderzienden verklaren, dat het is als werd het er door opgeslorpt — dan heeft het ontwaken plaats, geleidelijk of plotseling al naarmate de invloeiing kalm of met een schok is tot stand gekomen.

Gelijk bekend is, gaat dit ontwaken onder normale omstandigheden gepaard met aan-

Sluiten