Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ONTWIKKELING VAN HET BEWUSTZIJN.

te laten gaan en onze aandacht te bepalen tot die dingen, welke wij zelfbewust uitkiezen. Ook in dit proces van concentratie is het astraallichaam betrokken. Wij mogen stellig aannemen, dat, zoo wij onze aandacht vestigen op bepaalde zinswaarnemingen, het contact tusschen de daarmee gemoeide hersencellen en hun astrale evenbeelden inniger wordt. Dezen toestand zullen wij te beter kunnen handhaven, naarmate wij er in slagen, het contact in andere zinnencentra gedeelteJijk of geheel op te heffen. Dat is niet gemakkelijk: het gaat op die bureaux meestal heel luidruchtig toe. Maar afsluiting is mogelijk en komt aan de ontwikkeling van het zelfbewustzijn zeer ten goede. Want de ondervinding leert, dat wij ons zoodoende veel nutteloozen arbeid kunnen besparen. Terwijl enkele zenuwcentra voortdurend in beslag genomen zijn, kunnen andere volkomen rusten en behouden zij hun frischheid tot op het oogenblik dat wij onze aandacht verplaatsen naar andere dingen. Het is van algemeene bekendheid, dat bij gestage hersenarbeid verandering van onderwerp, op het denkvermogen een gelijksoortige werking uitoefent, als een verfrisschend bad op het lichaam. Trouwens

Sluiten