Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ONTWIKKELING VAN HET BEWUSTZIJN.

er daarom nog niets van. Ik ben niet helder en kan mij maar niet te binnen brengen wkt ik eigenlijk zeggen wilde. Toch schrijf ik zoo gemakkelijk over deze onbeduidende dingen. Toen ik er desniettemin op aandrong, dat hij mij toch iets zou mededeelen, waar zijn vrouw wat aan had, schreef hij: „Ja, dat had ik nu ook willen doen, maar ik weet alleen dkt ik het mij voorgenomen heb, maar niet meer wat het was ... Dank je wel dat je gekomen bent. Maar het haalt niet veel uit, nu ik vergeten ben, wat ik schrijven wilde — heelemaal vergeten. ]k weet niets meer, dan dat ik naar jou wilde komen om je iets te vertellen. Wat is dat nu ?... Ja, wat was het ook weer ? .. . AJCat afschuwelijk dat ik het niet meer weet."

Blijkbaar had mijn vriend zich voorgenomen, mij iets mede te deelen wat voor zijn vrouw als identiteitsbewijs kon gelden, maar eenmaal gekomen zijnde in den voor hem abnormalen toestand van zich manifesteerenden geest, was hem alleen dit voornemen bijgebleven, maar de mededeeling zelve wilde niet meer in zijn geheugen naar voren komen. Soortgelijke ervaringen doen wij, aardbewoners, op in ons droomleven. Het kan zijn, dat wij

Sluiten