Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WIL EN BEGEERTE.

herinneringsbeelden, blijken telkens weer te machtig te zijn. Hoe vaak nemen wij ons voor onze drift te beteugelen, omdat onze rede haar veroordeelt als onbillijk. Maar herhaaldelijk zijn de indrukken van het oogenblik ons te machtig; zij verduisteren het wilsbesluit en begeerte, haar kans schoon ziende, verzuimt niet daarvan gebruik te maken. Het schijnt wel als zal zij altijd de oppermachtige zijn. Maar geen nood: elke overwinning door haar behaald, versterkt het innerlijk verzet. De telkens herhaalde les wordt eindelijk geleerd en drift moet haar plaats inruimen voor zelfbeheersching. Hoe dikwijls vervallen wij, door zinsbekoring verblind, in onmatigheid. De smartelijke gevolgen, daaraan verbonden, mogens ons al door eigen ervaring of door het waarschuwend voorbeeld van anderen bekend zijn, zoodat wij in theorie de onmatigheid op elk gebied veroordeelen, maar wat duurt het beschamend lang eer wij haar ook in de practijk ter zijde zetten. De zucht naar genot, deze algemeen menschelijke aandrift, overmeestert ons telkens weer en al onze goede voornemens ter zijde schuivend, laten wij onze hartstochten den vrijen teugel. Begeerte maakt ons blind voor alle3 wat

Sluiten