Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\m en begeerte.

Indien mevr. Garnier niet anders gehad had dan een vaag voorgevoel, dat ondanks de verzekeringen van den stationschef de trein toch stoppen zou, dan kon verondersteld worden, dat de hoop de moeder is geweest van de gedachte. Maar wat nu op het station voorviel, doorleefde zij als 't ware ten tweeden male. Diezelfde gebeurtenis had zij reeds in den droom gezien. Heeft dan de toekomst reeds vaste vormen aangenomen, lang voordat zij zich aan onze stoffelijke oogen openbaart? Uit de fataliteit, waarmede sommige voorspellende droomen zijn vervuld, ondanks aangewende pogingen om ze te verijdelen, zouden wij dat bijna afleiden.

Zoo deelt W. T. Stead een droom mede van een smid, werkzaam op een fabrieksmolen, die gedreven werd door een waterrad. ') Hij wist dat het rad in slechten toestand was. Op zekeren nacht droomde hij, dat de chef hem na afloop van het dagwerk opdroeg het te herstellen, dat zijn voet uitgleed en bekneld geraakte tusschen de twee raderen, kneusde en naderhand afgezet werd. Hij vertelde zijn droom den volgenden ochtend aan

') W. T. Stead. Real Ghoit Storie* bi. 77.

Sluiten