Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

zijn vrouw en nam zich voor dien avond, indien hem werkelijk de herstelling van het rad werd opgedragen, te zorgen dat hij wegkwam. In den loop van den dag deelde de chef mede, dat het rad hersteld moest worden, als het werkvolk dien avond gedaan had, maar de smid besloot, zich vóór dien tijd uit de voeten te maken. Hij vluchtte naar een bosch in de buurt met het plan zich in een of anderen schuilhoek te verstoppen. Zoo kwam hij op een plaats, waar eenig hout gestapeld lag, dat tot den molen behoorde, en betrapte daar een knaap op het stelen van enkele stukken hout. Hij zette hem na ten einde het gestolene terug te bekomen, en wond zich zoo op, dat hij zijn gansche besluit vergat. Eer hij er aan dacht, was hij weer bij den molen terug, juist toen het werkvolk naar huis ging. Nu kon hij zich niet meer aan de opdracht onttrekken en daar 'hij voorman was, moest hij op het rad klimmen, maar hij nam zich voor uiterst voorzichtig te zijn. Doch in weerwil daarvan gleed zijn voet evenwel uit en geraakte bekneld tusschen de twee raderen, juist zooals hij gedroomd had. Hij was zoo gekneusd, dat hij naar het Bradfort-Ziekenhuis ver-

Sluiten