Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WIL EN BEGEERTE.

onder de onveranderlijke wet van oorzaak en gevolg. Maar had hij zijn begeerte kunnen houden onder den ban van zijn wil, dan had hij aan de bestaande oorzaken een nieuwe kunnen toevoegen, waardoor de vervulling van den droom was verijdeld.

Zoo zijn door voorgevoelens en voorspellingen menigmaal ongelukken voorkomen. De heer W. G. N. te Amsterdam vertelde mij, hoe zijn dochter, door een angstig voorgevoel gewaarschuwd, eens aan een groot gevaar ontsnapte. Zij zou eenige weken te Parijs gaan doorbrengen. De bagage was reeds vooruit gezonden en alle toebereidselen waren gemaakt. Op den avond vóór haar vertrek, terwijl zij een bad nam, bekroop haar ineens op onverklaarbare wijze het angstig voorgevoel, dat het met die reis niet goed zou afloopen. Haar onrust belette haar niet, vrij rustig te slapen, maar toen zij den volgenden ochtend vroeg gewekt werd — de trein zou ± 8 uur vertrekken — kwam de angst weer onmiddellijk over haar. Zij deelde haar gewaarwordingen aan haar moeder mede, die haar voorstelde, de reis een dag te verschuiven en naar Parijs te telegrafeeren, doch dit wilde zij niet. Dus werd naar het station

Sluiten