Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wil en begeerte.

met zacht geweld alle aanwezigen over te halen de zaal te verlaten en heen te gaan. De trappen afdalend, die op stevige gewelven rustten, maande Sassaroli de anderen, die hem volgden, aanhoudend aan: „Zachtjes! Loop zachtjes, wat ik u bidden mag! Het gewicht van ons allen zou den val kunnen verhaasten!"

Men kan zich de grappen en lachbuien voorstellen van deze vier en dertig personen, die, overtuigd een krankzinnige te volgen en een zotte klucht te beleven, de een achter den ander die lange rij van treden afdaalden. Eindelijk waren zij op straat en gingen naar huis. Maar op de repetitie-zaal kwamen zij nimmer terug, want kort daarop en precies op het door Sassaroli aangegeven uur, stortte het huis ineen.

Het verslag van dit voorval is opgemaakt door Joseph Frontini, wiens vader als voorzitter van het gemeentebestuur de eerste was om Sassaroli te gaan gelukwenschen. Het wordt bevestigd door de verklaringen van Chierici, Giannini, Canestrelli en andere tijdgenooten, zoodat het gebeurde, al is het wat lang geleden geschied, behoorlijk gedocumenteerd is, en aan de waarheid er van

Sluiten