Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een spiritistische levensbeschouwing.

niet valt te twijfelen. Hoe Sassaroli deze voorspelling heeft kunnen doen, weten wij niet. Mogelijk heeft hij een droomgezicht gehad, of was het een van die voorgevoelens welke ons soms met onweerstaanbare kracht bekruipen en beklemmen, zonder dat wij zouden kunnen zeggen hoe. Waar komen deze voorgevoelens vandaan ? Zijn wij het zelf, die, onbewust, in sommige gevallen als bij intuïtie, de toekomst kunnen ingaan, om daar dingen te ontdekken, welke als noodzakelijk voortspruitende uit een logische ontwikkeling van toen reeds aanwezige oorzaken, zich reeds afspiegelen in een nog komenden tijd ? Of wordt wat gaat gebeuren ons ingefluisterd of in droomgezichten voorgetooverd door wezens, wier blik verder reikt dan de onze ? Wij weten het niet.

Doch deze voorspellingen bevestigen het determinisme in sterke mate. Zij zijn de opperste openbaringen van de wet van oorzaak en gevolg, waaronder de fenomenale zijde van ons wezen staat. Maar niet altijd komen zij in vervulling. Menigmaal hebben zij gediend ter waarschuwing en is het mogelijk geweest, op de reeds bestaande oorzaken, die in ongestoord verloop noodwendig het

Sluiten