Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

boren. Zoo wij over deze dingen nadenken — en ons zelfbewustzijn drijft ons daartoe — dan komen wij tot een besef van verantwoordelijkheid, dat ons dwingt richting te geven aan ons doen en laten. Wij stellen ons een levensdoel.

Dit doel is niet universeel, maar individueel. Het is een subjectieve voorstelling, waarop het streven gericht wordt van af het oogenblik, dat zij is gemaakt. Is het zelfbewustzijn slechts te nauwernood ontwaakt, dan reikt het dieper inzicht nog niet ver en het levensdoel wordt dichtbij gekozen. Wie de dagelijks terugkeerende beslommeringen kent, welke het ophouden van een zekeren levensstaat met zich brengt, als de noodige middelen ontbreken, zal zich allicht inspannen om zijn kinderen dien strijd te besparen: vermeerdering van bezit — niet uit egoïsme doch uit humaniteit — wordt het levensdoel. Wie, door kennisdorst gedreven, de moeilijkheden om te begrijpen ondervindt, voortspruitend uit een gebrekkig geschoold verstand, zal er naar streven, zijn kinderen beter onderlegd de wereld in te sturen: vermeerdering van kennis — wederom niet uit egoïsme doch uit humaniteit — wordt het levensdoel. Wie de

Sluiten