Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOED EN KWAAD.

goed en kwaad. De man van rijperen leeftijd schaamt zich vaak over wat hij als jongeling bedreven heeft en herkent zichzelven soms tenauwernood in eigen jeugdherinneringen.

Doch zoo wij niet slapend door het leven gaan, moet onze levensbeschouwing zich immers wel wijzigen. Wat wij heden goeds meenen te bedrijven, wordt wellicht morgen door ons als kwaad erkend. Onvolkomen als ons weten is, zal ook ons oordeel altijd gebrekkig zijn. Trouwens waar fs de grens? Waar gaat zuinigheid over in gierigheid, waar belangstelling in nieuwsgierigheid, waar openhartigheid in kwaadsprekendheid? Het is vaak moeilijk genoeg, het onderscheid te voelen. Alleen door ons zeiven onder steeds strenger tucht te stellen, door ons verantwoordelijksgevoel aanhoudend te verfijnen, zullen wij er in slagen ons leven meer en meer te zuiveren van het kwaad.

Ook wanneer wij door verhelderd persoonlijk inzicht tot de overtuiging komen, dat de ter bereiking van het gestelde levensdoel aangewende middelen ons op den duur nadeel toebrengen — hetzij doordat zij onze bij intuïtie gestelde levensbeginselen beleedigen, hetzij doordat ze per saldo verkeerd gekozen

Sluiten