Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

Hij slaagde er echter in, zich later door automatisch schrift te manifesteeren. Eens schreef hij het volgende: „Het valt mij altijd zoo moeilijk, mij te schikken in mijn afzondering. Ik zwerf hier rond, in herinneringen van allerlei aard verdiept en kar mij daar niet van losmaken, en dan voel ik zoozeer het gemis. Ik had vroeger wel eens het gevoel, dat allerlei andere dingen vóór moesten gaan, als C. eens aandrong op meer gezelligheid van mijn kant. Ik dacht dan, dat een man niet uitsluitend mocht opgaan in zijn gezin, dat hij zich nuttig moest maken in zijn omgeving en alles moest aanpakken, wat hem voor de hand kwam, als hij ook maar even kans zag, het te volbrengen. Maar zoo bleef er dikwijls maar een schijntje tijd over voor vrouw en kinders. Nu denk ik wel eens: had ik niet anders moeten zijn? Heb ik wel goed gedaan? Ik voel daarover zulk een zelfverwijt en zou het een troost vinden, te weten, dat C. het misschien niet zoo erg gevonden heeft, als ik het mij voorstel. Je kunt je leven maar ééns leven. Overdoen, dat gaat niet, en dan denk je achteraf wel eens: had ik maar anders gedaan, maar dan is het te laat. Jk ben daar altijd mee

Sluiten