Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

legenheid zal hebben om aan te vullen, wat hem hier ontbrak. De arbeidzame werker, zich inspannend niet om eenig tastbaar voordeel, maar zuiver gedreven uit zucht om te weten, ten einde het „waarom" der dingen eenigszins nader te treden, zal zich verheugen in de mogelijkheden, hem door een zelfbewust individueel voortbestaan na den stoffelijken dood geopend. Naturen als deze verlangen niet naar rust.

Het zijn dan ook zonderlinge gewaarwordingen, die den spiritist bekruipen bij het lezen of aanhooren van de toespraken, gehouden aan het graf van onze groote mannen en vrouwen. Terwijl volkomen kan worden ingestemd met de lofredenen op hen als menschen of als geleerden uitgebracht, wordt die instemming telkens weer verstoord door de wijze waarop hun aan het slot dier toespraken als 't ware een „wel te rusten" wordt toegewenscht. Terwijl dat slot een hoogtepunt zou moeten zijn van blijmoedig vertrouwen in een onverwoestbaar geestesleven, in een krachtig voortgezetten arbeid, in een heerlijk wederzien van de geliefden, die hun zijn voorgegaan, is het niet anders, dan een slaperig: rust in vrede, rust zacht,

Sluiten