Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

grootste beteekenis geweest voor de ontwikkeling der menschheid. Doch eenmaal tot bewustzijn gekomen, beseffen wij, dat deze begeerte de heiliging behoeft van onze liefde. Op passie alleen is geen huwelijksleven te bouwen. De lichamelijke aantrekking moet geschoord worden door geestelijke affiniteit, wil zij ons verheffen. Hoe dikwijls echter wordt dit vergeten. Geen begeerte lokt ons zoo hevig aan als die, welke de geslachtsdrift in ons wekt. Haar voldoening gaat gepaard met zoo alles overtreffende gevoelens van wellust, dat de herinnering daaraan een machtige prikkel is tot het zoeken eener herhaling, ook al zwijgt de geslachtelijke behoefte. Welk een gevaarlijke kracht is daardoor aan onze geslachtsbegeerte bijgezet! Veelvuldig zijn de nederlagen, door haar aan onze wilsbesluiten toegebracht. Zij vangt ons in de bekoring, waarmede zij haar alles omverwerpende onstuimigheid omsluiert. Zij fluistert haar beloften van wellust in de begeerig luisterende ooren. Zij neemt niet de minste notitie van de brave voornemens, door ons genomen, terwijl zij zweeg. En zoo wij haar niet willen toestaan te spreken, wordt zij tot een kwelduivel en ontsteelt

Sluiten