Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

GEESTELIJKE EVOLUTIE.

viu un« i usi. w ce ons zoo wij ons gevangen geven en de geslachtsgemeenschap alleen zoeken uit wellust. Dan stormen de zinnelijke begeerten steeds krachtiger op ons in en groot is de kans, dat wij ondergaan.

Niet door toegevendheid, maar door zelfbeheersching gaan wij geestelijk vooruit. Onze ontwikkeling verwijdert ons meer en meer van het dier. Onze samenleving is volkomen kunstmatig geworden en wij zijn zoo ver van de natuur afgedwaald, dat wij te midden van haar overvloed zouden kunnen sterven van honger. Cultuurwezens zijn wij, en zoo goed als wij daar de voordeelen van plukken, hebben wij er de nadeelen van te dragen. Zoo dan de natuurdriften, die wij met de dieren gemeen hebben, door cultuur van karakter veranderd zijn, moeten wij ze Jeeren beteugelen in hun ontaarding. De dieren hebben hun bronstijd. Honden, die het waarlijk niet aan gepassioneerdheid ontbreekt, maken geen teefje het hof, tenzij dit voor paring geschikt is. Maar welke restrictie is ons van nature opgelegd? Daarom moeten wij wel van andere beginselen uitgaan, willen wij de grens bepalen van het al- en niet geoorloofde. Wij gaan dit beoordeelen naar

Sluiten